Posted on

Jęczmień jest rośliną uprawną, bardzo rozpowszechnioną w Europie, w tym również w Polsce. Zalicza się on do najbardziej popularnych rodzajów zbóż, którego zastosowania w przemyśle spożywczym są szerokie. Stanowi on chociażby kluczowy surowiec do produkcji piwa, ponieważ można uzyskać z niego doskonałej jakości słody. Również w postaci niesłodowanej jęczmień browarny może być wykorzystywany zarówno w piwowarstwie, jak też w produkcji wszelkiego rodzaju bezalkoholowych napojów słodowych, takich jak podpiwek czy kwas chlebowy.

Prażone ziarna jęczmienia są z kolei składnikiem wielu kaw zbożowych, które mogą liczyć na spore zainteresowanie konsumentów. To czy jęczmienia nie zabraknie przemysłowi spożywczemu, zależy od tego, jak mają się jego uprawy. O te muszą właściwie zadbać rolnicy, a jedno z ich najważniejszych zadań to ochrona zboża przed rozwojem chwastów. Zachwaszczenie to zjawisko powszechne, ale można mu zapobiegać.

Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest oprysk za pomocą herbicydu. Jak inne zboża, tak również jęczmień dzielimy na ozimy oraz jary. Ten pierwszy jest wysiewany jesienią, po czym częściowo rozwinięty zimuje, aby wrócić do fazy rozwoju wiosną. Na tym etapie, tuż po wysianiu, konieczne jest zastosowanie oprysku, który zahamuje rozwój chwastów.

To ważne, ponieważ będą one pozbawiać jęczmienia słońca i składników gleby. W przypadku odmiany jarej, wysiew odbywa się na wiosnę. Wtedy również trzeba zastosować oprysk, zwłaszcza że niektóre chwasty mają się najlepiej właśnie w wiosenne miesiące.