Posted on

Rynek herbicydów jest w Europie bardzo rozbudowany, ponieważ rolnictwo stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.

Żadna inna grupa wytwórców nie może liczyć na tyle przywilejów ekonomicznych, co rolnicy. Począwszy od dopłat bezpośrednich do gospodarstw aż do skupów interwencyjnych, które nierzadko ratują wielu rolników.

Uprawa ziemi jest wyzwaniem, ponieważ dla uzyskania najlepszych wyników, należy wywiązywać się z szeregu obowiązków oraz zadań. Jedna z najważniejszych kwestii to skuteczna ochrona zbóż przed aktywnością chwastów.

Zresztą zagrażają one nie tylko zbożom, ale również roślinom bulwiastym (takim jak ziemniaki czy buraki), a także kwiatom ozdobnym i wielu innym darom ziemi. Zwalczanie chwastów, jeśli ma być efektywne, musi bazować na specjalnych preparatach.

To właśnie wymienione na samym początku herbicydy. To syntetyczne związki chemiczne, które niszczą chwasty, nie szkodząc przy tym roślinom uprawnym.

Inwestycja w dobrej jakości środki jest powinnością każdego rolnika, któremu zależy na odpowiednim stopniu wydajności upraw. Zaniedbanie na tym etapie uprawy może kosztować naprawdę sporo – czasami w wyniku gwałtownego rozrostu chwastów straty na polach uprawnych przekraczają 50 procent areału, co w praktyce może być ciosem finansowym, po którym ciężko będzie się podnieść.

Należy również zaopatrzyć się w urządzenia do przeprowadzania oprysku, ponieważ bez nich cała operacja nie jest wykonalna.